Despatx Martínez Saurí Advocats SCP
La Rambla 42-44, 1r 1a
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 790 11 57 / 93 790 52 45
Fax. 93 755 10 68

Decret Llei per al canvi de domicili social

El Butlletí Oficial de l’Estat del dia 7 d’octubre publica el Reial Decret Llei 15/2017, de 6 d’octubre, de mesures urgents en matèria de mobilitat d’operadors econòmics dins el territori nacional, pel qual s’autoritza el canvi de domicili social per acord de l’òrgan d’administració.

En síntesi, i sense entrar a valorar la motivació del Decret Llei, el seu significat ni la seva oportunitat, hem de destacar que aquest text modifica l’article 285.2 del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que queda redactat així:

«2. Per excepció al que estableix l’apartat anterior l’òrgan d’administració és competent per canviar el domicili social dins del territori nacional, excepte disposició contrària dels estatuts. Es considera que hi ha disposició contrària dels estatuts només quan els mateixos estableixin expressament que l’òrgan d’administració no té aquesta competència. »

Així mateix s’estableix que per als estatuts socials aprovats abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei només s’entén que hi ha disposició contrària dels estatuts només quan amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta modificació s’hagués aprovat una modificació estatutària que expressament declari que l’òrgan d’administració no té la competència per canviar el domicili social dins del territori nacional.

La norma va entrar en vigor el mateix dia de la publicació.

Enllaç a la norma

Avís legal / Copyright © 2014 Martínez Saurí Advocats

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies